Kom naar onze stookavond

Op woensdag 20 maart 2024 van 19:30 uur tot 21:30 uur

Nadenken over verduurzaming

Door het weer buiten is dit bij uitstek het seizoen dat mensen nadenken over warmte. Daarom beleggen wij bij Kachelbouwer een aantal avonden waarop wij technieken demonstreren en met mensen in gesprek gaan over energie oplossingen.

“We leven in een uitdagende tijd. Een tijd waarin we met de neus op de feiten worden gedrukt; we moeten zorgvuldiger omgaan met onze planeet. Wat energievoorziening en luchtkwaliteit betreft voelen wij ons daarbij aangesproken. Laten we daar dit seizoen in breder verband naar kijken!”

Kachelbouwer Ewald Tenhagen wil zowel demonstraties van technische mogelijkheden geven, als op individueel niveau adviseren. De opzet van de sessies zijn kleinschalig. Deelname online behoort tevens tot de mogelijkheden.

Electicitity Map

Praten over energieoplossingen betekent steevast ook discussiëren over feiten en fabels is de ervaring van Ewald. 

„Wát je ook vindt: kijk eens op internet op  “electricitymap.org”, raadt de kachelbouwer aan.„ Daar houden ze live bij hoe op dat moment per land de energie wordt opgewekt. Nederland steekt bruin af bij de buurlanden. Onze kolen- en gasgestookte centrales branden nog volop. 

We moeten echt meer werk maken van de energietransitie.”

 

Circulair Stoken

Biomassa niet schoon genoeg? Houtaanplant met snel groeiende boomrassen (korte koolstofcyclus) waarbij je in je eigen houtvoorraad voorziet. Door de verbranding zo optimaal mogelijk te laten verlopen op hoge temperaturen wordt fijnstof en CO uitstoot sterk beperkt en geuroverlast sterk verminderd. Door een efficientere verbranding is er ook veel minder hout nodig voor dezelfde hoeveelheid warmte.